logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

pondelok, 01.07.2024|Posledná aktualizácia 1.7.2024 11:23

VSVP SPF schvaľuje vyplatenie odmeny Štefanovi Šmihuľovi (SVK19322) za výkon administratívnych a organizačných úloh viceprezidenta pre vodné pólo z pozície člena VSVP a povereného viceprezidenta pre vodné pólo SPF v období od 5/2023 do 4/2024 vo výške 3 000,- € brutto.

Náklady na vyplatenie odmeny budú hradené z vlastných zdrojov sekcie VP SPF.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U34_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v5 - akt 26.6.2024

26.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK