logologo_small

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U36/P

pondelok, 01.07.2024|Posledná aktualizácia 1.7.2024 11:24

VSVP SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U16 na výcvikový tábor v Košiciach v termíne 10.6. - 15.6.2024.

VSVP SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U16 muži na uvedenom výcvikovom tábore hlavného trénera Karola Bača (SVK20323) a asistenta trénera Milana Cipova (SVK24548).

VSVP zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na VT maximálne 18 hráčov výberom zo zoznamu ÚTM muži 2024.

Náklady reprezentačného družstva U16 muži na VT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla kapitoly 120401.


ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U36_2024.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U40/P

16.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U39/P

16.7.2024

MATRIKA SÚŤAŽÍ vo vodnom póle Zápis č. 20/2024 zo dňa 27.6.2024

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U38/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U37/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U35/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U34/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U33/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U32/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U31/P

1.7.2024

Uznesenie a hlasovanie VSVP SPF č. SPF/2024/VSVP/U30/P

1.7.2024

Nominácie rozhodcov Zápis RK9/2024 v5 - akt 26.6.2024

26.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK