logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U103/P

utorok, 23.05.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu Lucie Shepard na podujatie World Aquatics Championships - Fukuoka 2023 v termíne 12.–23.07.2023 Náklady spojené s účasťou na podujatí budú hradené z rozpočtu SPF, kapitoly 150405.Rada SPF schvaľuje v rozpočte SPF na rok 2023 pomer prerozdelenia finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách VP v pomere 65% muži a 35% ženy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U103P - Percentá muži vs ženy VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2023RU103P percentá muži vs ženy.pdf
ZAPIS VSVP 27_3_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK