logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U103/P

utorok, 23.05.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu Lucie Shepard na podujatie World Aquatics Championships - Fukuoka 2023 v termíne 12.–23.07.2023 Náklady spojené s účasťou na podujatí budú hradené z rozpočtu SPF, kapitoly 150405.Rada SPF schvaľuje v rozpočte SPF na rok 2023 pomer prerozdelenia finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách VP v pomere 65% muži a 35% ženy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U103P - Percentá muži vs ženy VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2023RU103P percentá muži vs ženy.pdf
ZAPIS VSVP 27_3_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U194/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U193/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U192/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U191/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U190/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U189/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U188/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U187/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U186/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U185/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U184/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U183/P

15.8.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK