logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U103/P

utorok, 23.05.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu Lucie Shepard na podujatie World Aquatics Championships - Fukuoka 2023 v termíne 12.–23.07.2023 Náklady spojené s účasťou na podujatí budú hradené z rozpočtu SPF, kapitoly 150405.Rada SPF schvaľuje v rozpočte SPF na rok 2023 pomer prerozdelenia finančných prostriedkov v jednotlivých kapitolách VP v pomere 65% muži a 35% ženy.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U103P - Percentá muži vs ženy VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2023RU103P percentá muži vs ženy.pdf
ZAPIS VSVP 27_3_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK