logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U110/P

utorok, 23.05.2023

Rada SPF schvaľuje refundáciu pobytových nákladov pre FINA medzinárodných rozhodcov Martinu Kuníkovú a Petra Radiča na World Aquatics Water Polo Certification Course for Technical Officials v termíne 9. - 11.4.2023 v Rotterdame (Holandsko) vo výške 240,- €/osoba/deň. Podmienkou vyplatenia refundácie je vypracovanie prezentácie o aplikovaní nových pravidiel do 30.4.2023. Refundácia bude hradená z vlastných zdrojov sekcie VP SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U110P - preplatenie nákladov rozhodcov VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU110P preplatenie nákladov rozhodcov VP.pdf
ZAPIS VSVP č_2_ 15_4_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U116/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U115/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U114/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U113/P

5.6.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U112/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U111/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U109/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U108/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U107/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U106/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U105/P

23.5.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U104/P

23.5.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK