logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U110/P

utorok, 23.05.2023

Rada SPF schvaľuje refundáciu pobytových nákladov pre FINA medzinárodných rozhodcov Martinu Kuníkovú a Petra Radiča na World Aquatics Water Polo Certification Course for Technical Officials v termíne 9. - 11.4.2023 v Rotterdame (Holandsko) vo výške 240,- €/osoba/deň. Podmienkou vyplatenia refundácie je vypracovanie prezentácie o aplikovaní nových pravidiel do 30.4.2023. Refundácia bude hradená z vlastných zdrojov sekcie VP SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U110P - preplatenie nákladov rozhodcov VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU110P preplatenie nákladov rozhodcov VP.pdf
ZAPIS VSVP č_2_ 15_4_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U20/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U19/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U18/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U17/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U16/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U15/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U14/P

29.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U13/P

31.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U12/P

19.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U11/P

19.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK