logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U114/P

pondelok, 05.06.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien U15 na výcvikové tábory v termínoch: 4.6. -6.6.2023 - Topoľčany 16.6.-18.6.2023 – Topoľčany

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-ženy na uvedených výcvikových táboroch hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788), asistenta trénera Zuzanu Hýroššovú (SVK19784). Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na každý z VT maximálne 18 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok.

Rada SPF zároveň schvaľuje finančnú spoluúčasť hráčok na vyššie uvedených VT U15-ženy.

Finančná spoluúčasť na VT U15-ženy: 1. 20 € /osoba / deň prípravy/ ubytovaný a stravovaný reprezentant (2x 20€ = 40€/osoba) 2. 10 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a stravovaný reprezentant (2x 10€ = 20€/osoba) 3. 5 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a nestravovaný reprezentant (2x 5€ = 10€/osoba) Náklady reprezentačného družstva U15-ženy VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 1205.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U114P - VT U15 ženy.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU114P VT U15 zeny VP.pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U10_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK