logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U117/P

pondelok, 12.06.2023

Rada SPF schvaľuje materiálno-technické zabezpečenie podujatia ASC Strudel Open 2023 Bratislava/SVK v termíne 26. - 28.5.2023 a podujatia Synchro Stars 2023 Bratislava/SVK v termíne 26.-28.5.2023. Alikvotná výška materiálno-technických nákladov podujatí ASC Strudel Open 2023 Olomocu/CZE, ASC Strudel Open 2023 Bratislava/SVK a Synchro Stars 2023 Bratislava/SVK pripadajúca na SPF, sekciu synchronizovaného plávania bude hradená z rozpočtu SPF pre rok 2023, sekcie synchronizovaného plávania, kapitoly 16 a z vlastného účtu sekcie synchronizovaného plávania.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U117P - ASC Strudel open.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U117_ASC STrudel Open_final.pdf
U16_Uznesenie a hlasovanie_SPF_2023_VSSP_U16_Organizácie súťaže a schválenie propozícií Strudel.docx.pdf
SPF_2023_VSSP_U16_Organizácie súťaže a schválenie propozícií Strudel.docx-3.pdf
SPF_2023_VSSP_U17_Organizačné zabezpečenie a nákup potrebného vybavenia na súťaž Strudel.docx.pdf
2023_05_Invitation_Strudel_Bratislava.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK