logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U130/P - neschválené

pondelok, 26.06.2023|Posledná aktualizácia 22.11.2023 14:49

Rada SPF schvaľuje nomináciu RD SP Juniori a realizačného tímu na podujatie LEN EUROPEAN JUNIOR ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS Madeira/POR v termíne 2.-6.8.2023. Nominovaní reprezentanti: Ásványiová V., Bernáthová M., Diky Ch., Krajčovičová L., Lajčáková J., Markušová H., McDonnell L., Strapeková Ž., Zemanová L. Realizačný tím: Strapeková V. (vedúca výpravy, tréner), Thüringerová M. (tréner)

Náklady výpravy (letecká doprava výpravy, ubytovanie RT, poistenie výpravy) budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2023, kapitoly 12050301 a kapitoly 15050301 Sekcie synchronizovaného plávania.

Náklady reprezentantov na ubytovanie vo výške 1470 € na osobu budú hradené z finančných prostriedkov reprezentantov.

Náklady reprezentantov na ubytovanie, ktorí sa zúčastnia viacerých vrcholných podujatí, majú ďalších súrodencov v reprezentácii SP alebo poskytnú recipročne tréningové priestory pre reprezentáciu SP budú hradené z vlastných zdrojov sekcie synchronizovaného plávania (Bernáthová M., Diky Ch., Markušová H., Strapeková Ž.).

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U130P - Nominácia MEJ SP.pdf
Návrh_uznesenie Rady SPF U130_Nominácia RD SP Juniori na MEJ 2023 (1).pdf
Zápis. č. 5_VSSP_8.6.2023 .pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK