logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U133/P

pondelok, 26.06.2023

Rada SPF schvaľuje účasť, širšiu nomináciu hráčov a realizačný tím na medzinárodné podujatie – FISU UNIVERZIÁDA CHENGDU 2021 v termíne 28.7.-8.8.2023. Realizačný tím: Dušan Holas (hlavný tréner), Miroslav Wagner (asistent trénera), Michal Hruška (vedúci družstva), Pavel Žigo (lekár) Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera p. Dušana Holasa nominovať na podujatie maximálne 13 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Náklady spojené s podujatím: ubytovanie, stravovanie, letenky a pod. sú hradené Slovenskou Asociáciou Univerzitného Športu (SAUŠ). Letenky budú zakúpené z vlastných zdrojov sekcie VP a následne budú refundované v plnej výške organizáciou SAUŠ.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U133P - Univerziáda VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU133P Univerziada VP.pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U18_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK