logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U138/P

pondelok, 26.06.2023|Posledná aktualizácia 26.6.2023 10:46

Rada SPF schvaľuje nominácie nižšie uvedených športovcov a členov realizačného teamu na Majstrovstvá sveta vo Fukuoke 2023 podľa nominačných kritérií uvedených v Pláne práce seniorskej reprezentácie 2023 (12 športovcov so splneným limitom A, resp. limitom B – podľa % prekročenia limitu). Tabuľka plnenia limitov v prílohe tohto uznesenia. Nominácia plavcov s limitom A: nikto Nominácia plavcov s limitom B: 1. Richard Nagy 1993 103,42% (400PP, 200M) – v písomnom vyjadrení prenechal 200PP F. Jablčníkov 2. Tamara Potocká 2002 103,10% (200PP, 50M) 3. Teresa Ivan 2003 103,06% (50VSP, 100VSP) 4. Matej Duša 2000 102,88% (50VSP, 100VSP) 5. Tibor Tišťan 2003 102,57% (50M, 100M – doplnková disciplína) 6. Nikoleta Trníková 102,36% (200P, 400PP) 7. Andrea Podmaníková 1998 101,13% (50P, 100P) 8. František Jablčník 2003 100,45% (200PP, 200VSP – doplnková disciplína) Realizačný tím: Tomáš Trešl, Ignacio Gayo , Karol Púzser, fyzio: Tomáš Fiľak Ivana Lange – vedúci výpravy Ivan Šulek – prezident SPF na Kongres WA (5nocí) Náklady na akciu budú hradené z Kapitoly 150202. Predpokladané náklady na akciu sú v sume 41,300Eur (letenky 12,000Eur, ubytovanie 25,000Eur, trénerské náhrady 3400Eur, poistenie a letiskové transfery 800Eur). Tieto náklady nezahŕňajú príspevok od WA. Príspevok WA je pre 6 osôb plaveckej výpravy: ž leteniek do výšky 2500 Eur/letenka* a 6osôb ubytovanie na 11 noci (185USD/noc/os) . Ďalej náklady nezahŕňajú príspevok od WA za ubyto- vanie pre vedúceho výpravy 8 nocí (185USD/noc/os), a za ubytovanie pre prezidenta 7 nocí (185USD/noc/os)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U138P - Nominácia MS Pl (1).pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U138 nominácia MS.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL U61 nominácia MS.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U61 - nominácia MS 2023.pdf
U61 - PRILOHA - plnenie limitov na MS 2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK