logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U141/P

pondelok, 26.06.2023

Rada SPF schvaľuje organizáciu sústredení reprezentantov a členov realizačného tímu v príprave na MS a MEJ 2023 podľa Plánov práce seniorov a juniorov.

Termín VT: 19.06. – 24.06.2023 Miesto: Šamorín; Poprad, Žilina Zameranie: kondično-prípravné sústredenia pred MS, MEJ Organizácia akcie: ubytovanie, strava, prenájmy športovísk – XBS Šamorín, Aquacity Poprad, prenájmy športovísk Žilina Nominácia plavcov a realizačného tímu, Šamorín (19.-23.6. + prenájom 24.6.): Tréneri: K. Púzser, M.Langšádl Reprezentanti: D.Mišúthová, M.Duša, R.Polčič, K.Obert, T.Tišťan Sparingpartneri: P.Folťan, J.Poliačik Nominácia plavcov, Poprad (19.-23.6.): Tréneri: T. Trešl Reprezentanti: T.Potocká, S.Megelová, T.Horváthová, O.A.Šprláková- Zmorová, F.Jablčník, S.Košťál, M.Martinovič Nominácia plavcov, Žilina (19.-24.6.): Reprezentanti: A.Hrnčárová (komplexná tréningová príprava bez ubytovania a stravy; iba prenájmy, kondičný tréning, regenerácia) Financovanie akcie: Z kapitoly 150203 – všetci uvedení tréneri a reprezentanti (denné náhrady trénerom z rozpočtu reprezentácie podľa smerníc SPF) Refakturácia sparingpartneri: Folťan z Top Tím Slovakia, Poliačik – Top Talent SPF Predpokládané náklady na akcie: Šamorín (9 osôb): pobytové náklady cca 3.300€; prenájmy cca 900€; trénerské náhrady 600€* *trénerské náhrady na M. Langšádla (300€) z osobného viazaného budgetu reprezentanta T.Tišťana Poprad (8 osôb): pobytové náklady cca 3.000€; prenájmy cca 650€; trénerské náhrady 390€ Žilina (1 osoba): tréningová príprava bez ubytovania a stravy cca 560€ – refakturácia cez klub Celkové náklady za sústredenia cca 8.880€ z toho sparing Folťan cca 450€ (refakturácia Top Team Slovakia); sparing Poliačik cca 450€ (z budgetu Top Talent SP)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U141P - prípravný VT II Pl.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U141 Prípravné VT II.pdf
Uznesenie a hlasovanie U64 - VT prípravné MS MEJ.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U64 - VT prípravné MSMEJ 19.-23.6.23.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK