logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U158/P

utorok, 01.08.2023

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien za prekonaný slovenský seniorský rekord na pretekoch Veľká cena Slovenska 2023 v Šamoríne, v zmysle schváleného Plánu práce seniorskej reprezentácie na rok 2023 a Smernice SPF za prekonané rekordy v nasledovnej výške: Tibor Tišťan 700,- eur • 50 M (semifinále) – 0:23,74 – 825 WA bodov – 26.5.2023, bazén 50m, Šamorín, SVK Poznámka: Osobný tréner na americkej Univerzite nie je registrovaný v SPF, preto nemá nárok na odmenu podľa smernice SPF. Odmena bude vyplatená z vlastných zdrojov plávania až po 31.10.23 resp. po obdržaní dotácie /4.splátky PUŠ/

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U158P - Rekord SR Tišťan.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U158 - Rekord SR Tistan.pdf
U73_uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U73 - Rekord Tišťan 50M 05.23.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK