logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U166/P

streda, 02.08.2023|Posledná aktualizácia 3.8.2023 09:02

Rada SPF VSPL schvaľuje vyplatenie odmeny osobnému trénerovi T. Tišťana za prekonanie rekordu na VC Slovenska, p. Langšádlovi (PORU) v sume 350Eur podľa SMERNICE Slovenskej plaveckej federácie o kritériách pre odmeny športovcom a trénerom za prekonané rekordy v plaveckých disciplínach. V pôvodnom uznesení 2023/VSPL/U73 je uvedený ako osobný tréner z USA, a to bez predošlej komunikácie a konzultácie so športovcom. T. Tišťana žiada za osobného trénera uvádzať p. Langšádla. Odmena pre osobného trénera p. Langšádla (PORU) je 350Eur podľa Smernice od odmenách za prekonané rekordy SR v plávaní. Odmena bude vyplatená z vlastných zdrojov plávania po pripísaní 4. splátky PUŠ, najneskôr do 31.12.2023.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U166P - Odmena p. Langsadla za rekord SR Tistan.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U166 - odmena p.Langsadla za SR rekord Tistana.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U78 - odmena p.Langsadla za SR rekord Tistana.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK