logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U168/P

streda, 02.08.2023

Rada SPF VSPL schvaľuje organizáciu prípravného sústredenia reprezentantov a realizačného tímu pred MEU23 2023 a to reprezentantiek Teresa Ivan a Lilian Slušná, ktorých náklady budú hradené z Kapitoly 150206. Náklady zvyšných reprezentantov nie sú predmetnom schvaľovania a sú uvedené pre informáciu a z dôvodu rozrátania nákladov trénerov medzi účastníkov. Termín VT: 01.08. – 09.08.2023 (nižšie upresnené pobyty jednotlivých nominovaných) Miesto: XBS Šamorín Zameranie: finálne prípravné sústredenie pre záujemcov nominovaných na MEU23 2023 Organizácia akcie: ubytovanie, strava, prenájmy športovísk – XBS Šamorín – podľa dolu uvedeného rozpisu Nominácia plavcov a realizačného tímu na akciu a financovanie akcie: Tréneri (2): K. Púzser (02.-08.08.) – náklady hradené z Top Team SPF Poliačika a Folťana P. Sirotný (03.-09.08.) – náklady hradené z Elite Team Slušnej – Kap. 150206 B. Szeidl (01.-08.08.) – náklady hradené z Top Team Slovakia Dikácza Reprezentanti (6): B. Dikácz (01.-09.08.) – náklady hradené z Top Team Slovakia P. Folťan (01.-08.08.) – náklady hradené z Top Team SPF J. Poliačik (01.-08.08.) – náklady hradené z Top Team SPF T. Ivan (01.-09.08.) – náklady hradené z Elite Team – Kap. 150206 L. Slušná (03.-09.08.) - náklady hradené z Elite Team – Kap. 150206 N. Vadovičová (06.-08.08.) - náklady hradené klubom STUTT Financovanie akcie: Sústredenie objednáva pre všetkých SPF a rozrátané náklady finálnej faktúry hradia športovci aj s príslušným trénerom (vrátane denných odmien) podľa uvedeného rozpisu. Predpokladané celkové náklady podľa cenovej ponuky sú 8 355Eur.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U168P - Príprava pred ME U23.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U168 - prípravné sústredenie pred MEU23 Šamorín 1.-9.8.23.pdf
U80_uznesenie_a_hlasovanie .pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U80 - prípravné sústredenie pred MEU23 Šamorín 1.-9.8.23.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK