logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U172/P

streda, 02.08.2023

Rada SPF schvaľuje vyplatenie odmien reprezentačným trénerom, členom realizačných tímov za dni absolvované na reprezentačných akciách SPF v sumách brutto, nasledovne: Miroslav Gogola 420,- € Milan Cipov 320,- € Peter Nižný 160,- € Tomáš Fiľak 200,- € Náklady na odmeny budú hradené z vlastných zdrojov sekcie vodného póla SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U172P - Odmeny repre tréneri.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU172P (odmeny repre treneri dni).pdf
ZAPIS VSVP 15_7_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK