logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U175/P

utorok, 08.08.2023|Posledná aktualizácia 10.8.2023 15:10

Rada SPF schvaľuje Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF podľa prílohy. Platnosť smernice po schválení Radou SPF a zverejnení na webovom sídle SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U175P - Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U175 Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF.pdf
Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF so sledovaním zmien.pdf
Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U208/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U207/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U206/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U205/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U204/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U203/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U202/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U201/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U200/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U199/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U198/P

27.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U197/P

27.9.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK