logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U175/P

utorok, 08.08.2023|Posledná aktualizácia 10.8.2023 15:10

Rada SPF schvaľuje Smernicu Slovenskej plaveckej federácie o podmienkach poskytovania, čerpania a vyúčtovania finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov na účel športu mládeže s príslušnosťou k SPF podľa prílohy. Platnosť smernice po schválení Radou SPF a zverejnení na webovom sídle SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U175P - Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U175 Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF.pdf
Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF so sledovaním zmien.pdf
Smernica SPF o cerpani a vyuctovani mladeze s prislusnostou k SPF (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK