logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U178/P

utorok, 08.08.2023|Posledná aktualizácia 8.8.2023 10:30

Rada SPF schvaľuje refakturáciu nákladov reprezentantky Nikolety Trníkovej a jej trénera Karla Procházku na akcie podľa individuálneho HŠP z budgetu reprezentácie podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13/: Akcia: VT Žilina, 31.7.-25.8.2023; celkové náklady 2000,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: cca 1.000,00€, prenájom bazéna Žilina cca 1.000€; platba formou refakturácie klubu PBPO) Akcia: VT Znojmo, 26.8.-3.9.2023; celkové náklady 1500,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: cca 200,00€, prenájom bazéna Znojmo cca 250€; pobytové náklady Znojmo cca 1.050€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U178P - VT Za Trníková.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U178 - budget - VT ZA 08.23 - Trníková.pdf
U82_uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U82 - budget - VT ZA 08.23 - Trníková.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK