logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U178/P

utorok, 08.08.2023|Posledná aktualizácia 8.8.2023 10:30

Rada SPF schvaľuje refakturáciu nákladov reprezentantky Nikolety Trníkovej a jej trénera Karla Procházku na akcie podľa individuálneho HŠP z budgetu reprezentácie podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13/: Akcia: VT Žilina, 31.7.-25.8.2023; celkové náklady 2000,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: cca 1.000,00€, prenájom bazéna Žilina cca 1.000€; platba formou refakturácie klubu PBPO) Akcia: VT Znojmo, 26.8.-3.9.2023; celkové náklady 1500,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: cca 200,00€, prenájom bazéna Znojmo cca 250€; pobytové náklady Znojmo cca 1.050€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U178P - VT Za Trníková.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U178 - budget - VT ZA 08.23 - Trníková.pdf
U82_uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U82 - budget - VT ZA 08.23 - Trníková.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U194/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U193/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U192/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U191/P

20.9.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U190/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U189/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U188/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U187/P

24.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U186/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U185/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U184/P

15.8.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U183/P

15.8.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK