logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U179/P

utorok, 08.08.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu nižšie uvedených športovcov na Majstrovstvá sveta juniorov 04.09. – 09.09.2023 v Netanyi (ISR) podľa nominačných kritérií uvedených v Pláne práce juniorskej reprezentácie 2023. (10 športovcov so splneným limitom A, resp. limitom B – podľa % prekročenia limitu).

Tabuľka plnenia limitov v prílohe tohto uznesenia.

Nominácia plavcov na MS v Netanyii, ISR (4.-9.9.2023) s limitom A: 1. Hrnčárová Alexandra 06 2. Slušná Lillian 05 3. Košťál Samuel 06

Nominácia plavcov s limitom B až do počtu 10 športovcov: 4. Polčič Radoslav 05 101,39% 5. Megelová Stela 09 101,25% 6. Osadský Phillip 05 100,71% 7. Obert Kristián 05 100,09% 8. Horváthová Terézia 07 100,01%

Ospravedlnení: Perečinský Martin 06 (vážne študijné dôvody – ospravedlnili rodičia) Martinovič Matej 06 (nemal preteky zaradené v dlhodobom plánovaní – ospravedlnil tréner) Šprláková-Z. Olivia Ana 06 (nemala preteky zaradené v dlhodobom plánovaní – ospravedlnil tréner)

Realizačný tím podľa kritérií v PP: Marián Hrabovský, Pavol Sirotný, Karol Púzser – vedúci výpravy, fyzio: Tomáš Fiľak Náklady na akciu budú hradené z Kapitoly 15. Predpokladané náklady na akciu sú v sume 37,400Eur (letenky 7500Eur, ubytovanie 27000Eur, trénerské náhrady 2400Eur, poistenie + letiskové transfery + iné náklady 500Eur). Štyri letenky (4) v celkovej sume 1,600USD budú refundované od World Aquatics. Do tejto sumy je nutné zaplatiť za letenky z vlastných zdrojov plávania a to za 3 plavcov a 1 trénera. (400Eur per osoba)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U179P - Nominácia MSJ.pdf
Návrh na uznesenie Rady SPF U179 - nominácia na MSJ.pdf
U83_uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U83 - nominácia MSJ 2023.pdf
U83 - PRILOHA plnenie limitov na MSJ 2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK