logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U196/P

streda, 27.09.2023

Rada SPF schvaľuje zakúpenie pomôcok na suchú kondičnú prípravu (5x

medicimbal, 5x ketlbel, 5x TRX, úložná skriňa) pre RD SP v sume 350 Eur. Náklady spojené so zakúpením pomôcok budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2023, kapitoly 120305 Sekcie synchronizovaného plávania

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U196P - pomôcky suchá príprava SP.pdf
Návrh na rozhodnutie SPF_2023_Rada_U196 pomôcky na suchú kondičnú prípravu.pdf
SPF_2023_VSSP_U28_pomôcky na suchú kondičnú prípravu_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK