logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U196/P

streda, 27.09.2023

Rada SPF schvaľuje zakúpenie pomôcok na suchú kondičnú prípravu (5x

medicimbal, 5x ketlbel, 5x TRX, úložná skriňa) pre RD SP v sume 350 Eur. Náklady spojené so zakúpením pomôcok budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2023, kapitoly 120305 Sekcie synchronizovaného plávania

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U196P - pomôcky suchá príprava SP.pdf
Návrh na rozhodnutie SPF_2023_Rada_U196 pomôcky na suchú kondičnú prípravu.pdf
SPF_2023_VSSP_U28_pomôcky na suchú kondičnú prípravu_hlasovanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK