logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U198/P

streda, 27.09.2023|Posledná aktualizácia 27.9.2023 16:55

Rada SPF schvaľuje organizáciu seminára pre rozhodcov/delegátov, zástupcov

klubov a trénerov vodného póla v NCVP Nováky v termíne 16. - 17.9.2023. Účastnícky poplatok pre rozhodcov/delegátov je stanovený na 52,- Eur pre

účastníkov s ubytovaním a na 22,- Eur pre účastníkov bez ubytovania. Účastnícky poplatok bude fakturovaný rozhodcom/delegátom po skončení

akcie. Cestovné náklady znášajú účastníci. Náklady na organizáciu (strava, ubytovanie, občerstvenie a prenájom miestnosti) budú hradené z vlastných zdrojov sekcie VP SPF na rok 2023.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U198P - Seminár rozhodcovia VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU198P (seminar rozhodcovia VP).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U35_2023.pdf
U35_P1 Program seminara.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK