logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U199/P

streda, 27.09.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu a náklady na prípravné akcie podľa žiadosti

reprezentantky Andrei Podmaníkovej na účasť na prípravných pretekoch

Svetový pohár Athens, GRE / 13.-15.10. /, Svetový Pohár Budapešť, HUN /20- 22.10./ a Slovakia Swimming Cup, Šamorín /20.10.-22.10./ z budgetu

reprezentanta – z Kapitoly 150206 podľa plánov práce a individuálneho HŠP. Celkové predpokladané náklady na tri uvedené akcie sú v sume 3,350Eur

/Príloha žiadosť 1 – SP Athens 2.450 Eur a Príloha 2 – žiadosť Budapešť a Šamorín 900 Eur /

Akcia: Svetový pohár Athens, GRE / 13.-15.10. /odlet 10.10. – 16.10. prílet

Svetový Pohár Budapešť, HUN /20-22.10./ odjazd 19.10. – 21.10. príjazd

Slovakia Swimming Cup, Šamorín /20.10.-22.10./ príjazd 21.10. – 23.10. odjazd

Náklady: doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 – budget športovca, priama objednávka pobytových nákladov a poistenia cez SPF a refakturácie cestovných resp. iných s akciou súvisiacich oprávnených nákladov

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U199P - Podmaníková Atény, Budapešť, SSC.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U91 - Podmanikova SP Athens, Bdapest a SSC .pdf
U91_uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie_Rada_SPF2023RU199P Podmaníková, SP Atény, Budapešť, SSC.pdf
PRILOHA 1 Žiadosť Andrea Podmanikova - Elite budget REPRE SP -Budapest a SSC Samorin.pdf
PRILOHA 2 Žiadosť Andrea Podmanikova Elite budget REPRE SP - Ateny.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK