logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U202/P

streda, 27.09.2023|Posledná aktualizácia 27.9.2023 17:40

Rada schvaľuje nomináciu a náklady na prípravné akcie podľa žiadosti

reprezentantky Teresy Ivan na účasť na prípravných pretekoch Svetový pohár

Atény, GRE / 13.-15.10. / a US Open, Greensboro, USA /29.11. -2.12./ z budgetu

reprezentanta – z Kapitoly 150206 podľa plánov práce a individuálneho HŠP. Celkové predpokladané náklady na dve uvedené akcie sú v sume 2.150Eur

/Príloha žiadosť 1 –SP Atény 900 Eur a Príloha 2 – žiadosť US Open 1.250 Eur /

Akcia 1: Svetový pohár Atény, GRE / 13.-15.10. /odlet 11.10. – 16.10. prílet

Akcia 2: US Open Greensboro, USA /29.11. -2.12./

Náklady na akcie: doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 – budget

športovca a Top Tím SPF. Kapitola150206 - priama objednávka pobytových nákladov a poistenia cez SPF

na SP Atény

Kapitola 150206 - refakturácie nákladov (pobytové, cestovné a iné na US Open

TOP Tím SPF - cestovné náklady na SP Atény (nie sú predmetom schvaľovania)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U202P - Teresa Ivan Atény a US open Pl.pdf
Návrh na rozhodnutie_Rada_SPF2023RU202P Teresa Ivan Atény a US Open.pdf
U94uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U94 - T.Ivan - SP Athens a US Open ziadost.pdf
PRILOHA 1 2023.09.08 Ivan - 2023 WC Athens- Žiadosť budget.pdf
PRILOHA 2 2023.09.08 Ivan - 2023 US Open - Žiadosť budget.pdf
HŠP reprezentanta SPF - Teresa Ivan 9.8.23.xlsx
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK