logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U203/P

streda, 27.09.2023

Rada schvaľuje náklady na prípravu podľa žiadosti reprezentantky Andrei

Podmaníkovej, náklady na fyzioterapeuta a kondičného trénera počas

tréningového pobytu v USA v mesiacoch september až december 2023, podľa

plánov práce a individuálneho HŠP. Akcia: Tréningový pobyt v Raleigh, USA. Termín: september až december 2023

Náklady budú hradené z Kapitoly 150206 - Elite budget reprezentantky podľa

plánov práce a individuálneho HŠP. Celkové náklady 3.650Eur. / Ostatné

tréningové, pobytové a cestovné náklady viažuce sa k tréningovému pobytu sú

hradené z iných zdrojov na prípravu. /

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U203P - Podmaníková príprava Pl.pdf
Návrh na rozhodnutie_Rada_SPF2023RU203P Podmaníková príprava.pdf
U95uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U95 - A.Podmanikova- September - December Naklady na Treningovy pobyt USA.pdf
PRILOHA Žiadosť A Podmanikova -Tréningove naklady-Raleigh USA Sept-Dec 2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK