logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U203/P

streda, 27.09.2023

Rada schvaľuje náklady na prípravu podľa žiadosti reprezentantky Andrei

Podmaníkovej, náklady na fyzioterapeuta a kondičného trénera počas

tréningového pobytu v USA v mesiacoch september až december 2023, podľa

plánov práce a individuálneho HŠP. Akcia: Tréningový pobyt v Raleigh, USA. Termín: september až december 2023

Náklady budú hradené z Kapitoly 150206 - Elite budget reprezentantky podľa

plánov práce a individuálneho HŠP. Celkové náklady 3.650Eur. / Ostatné

tréningové, pobytové a cestovné náklady viažuce sa k tréningovému pobytu sú

hradené z iných zdrojov na prípravu. /

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U203P - Podmaníková príprava Pl.pdf
Návrh na rozhodnutie_Rada_SPF2023RU203P Podmaníková príprava.pdf
U95uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U95 - A.Podmanikova- September - December Naklady na Treningovy pobyt USA.pdf
PRILOHA Žiadosť A Podmanikova -Tréningove naklady-Raleigh USA Sept-Dec 2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK