logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U205/P

streda, 27.09.2023

Rada SPF schvaľuje náklady a nomináciu uvedených športovcov a realizačného

tímu na medzinárodné prípravné preteky - Svetový pohár v Budapešti, HUN v

termíne 20.10. – 22.10.2023 podľa Plánov práce seniorskej reprezentácie 2023. Odchod 19.10. a príchod 22.10.2023. Nominovaní reprezentanti (9):

Elite tím: R. Nagy, S. Košťál, A. Podmaníková, T. Potocká a L. Slušná

A-tím: A. Halas, J. Poliačik, A. Hrnčárová

B-tím: P. Folťan

Nominovaní tréneri (2): T. Trešl - vedúci výpravy a K. Púzser

Ostatní reprezentanti sa ospravedlnili zo študijných dôvodov, alebo dali

prednosť štartu na Slovakia Swimming Cup, ktorý je v tom istom termíne. Nominovaní tréneri sú podľa PP, p.Trešl - domáci tréner pretekárky s

najvyššími WA bodmi a p. Púzser – tréner s viacerými pretekármi. Vzhľadom

na rozpočet, nominovaní sú 2 tréneri pre 9 pretekárov. Náklady na akciu: Náklady na akciu budú hradené z Kapitoly 150203, z 150206

a z iných zdrojov reprezentanta, podľa plánov práce. Z Kapitoly 150206 - náklady na pobyt, dopravu a poistenie. Elite tím: S. Košťál, A. Podmaníková, T. Potocká a L. Slušná z Kapitoly 150206

/bugety/

R. Nagy – iné zdroje reprezentanta, 150206 má vyčerpané

A-tím: A. Halas, J. Poliačik, A. Hrnčárová - z Kapitoly 150203 / spoločná

príprava/

B-tím: P. Folťan – 100% spoluúčasť pobytové, doprava, poistenie (TOP Tím SPF)

Celkové predpokladané náklady na akciu sú v sume: ubytovanie 7.000eur, doprava 300Eur /SPF autá/, trénerské odmeny 625eur, poistenie a iné náklady 300eur

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U205P - Nominácia SP Budapešť Pl.pdf
Návrh na rozhodnutie_Rada_SPF2023RU205P Nominácia SP Budapešť.pdf
U97uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U97 - nominácia SP Budapest.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK