logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U206/P

streda, 27.09.2023

Rada SPF schvaľuje náklady na reprezentanta Tibora Tišťana podľa priložených

žiadosti a individuálneho HŠP z budgetu reprezentanta - Kapitola 150206

prideleného v sume 2.500eur podľa uznesenia č. SPF/2023/R/U164/P | na

tréningový pobyt v USA (Príloha 1) a na náklady na účasť na US Open v

Greensboro, USA v termíne 29.11.2023- 2.12.2023 (Príloha 2)

Akcia: tréningový pobyt v USA v termíne august – december 2023 Náklady na

cestu, ostatné náklady sú hradené z iných zdrojov reprezentanta

Akcia: US Open v Greensboro, USA v termíne 29.11.2023- 2.12.2023, Náklady na

letenku, pobytové náklady, poplatky za štart na súťaži

Celkové náklady na akcie budú hradené formou refundácie skutočných

nákladov z Kapitoly 150206 - budgetu reprezentanta. Akcia 1 - Cestovné náklady

/letenka/ na tréningový pobyt cca 800Eur a Akcia 2 - náklady na účasť na US

Open cca 1,250Eur

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U206P - Tišťan príprava Pl.pdf
Návrh na rozhodnutie_Rada_SPF2023RU206P Tišťan 1-9.2023.pdf
U98uznesenie_a_hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U98 - budget - príprava jesen USA letenka US Open- Tistan.pdf
HŠP reprezentanta SPF 2023 TISTAN 1-9-2023.xlsx
žiadosť priprava letenka.pdf
žiadosť Tistan - US Open.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK