logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U208/P

streda, 27.09.2023

Rada SPF schvaľuje zaradenie p. Mezovskej Jany, p. Shepard Lucie, p. McDonnell Jany, p. Solymosyovej Ivany, p. Szauder Nory a p. Žákovej Zuzany

na World Aquatics zoznam medzinárodných rozhodcov v synchronizovanom plávaní pre rok 2024.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U208P - Rozhodca WA SP.pdf
SPF_2023_Rada_U208_synchro AQUA rozhodkyne.pdf
SPF_2023_VSSP_U29_SP AQUA rozhodkyne[7].pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK