logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U213/P

streda, 18.10.2023

Rada SPF schvaľuje Mgr. Sabinu LINZBOTH na pozíciu Asistent pre

synchronizované plávanie od 16.10.2023 s trojmesačnou výpovednou lehotou. Náklady spojené s vyplácaním odmeny budú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2023, z kapitoly 160401 Sekcie synchronizovaného plávania.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U213P - asistent pre šport SP.pdf
SPF_2023_Rada_U213 asistent pre šport SP.pdf
SPF_2023_VSSP_U34_P_hlasovanie.pdf
SPF_2023_VSSP_U34_asistent pre šport SP.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK