logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U214/P

streda, 18.10.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného

družstva mužov U18 a mladší na výcvikový tábor v Novákoch a medzinárodný

turnaj EU nations Brno v termíne 25. - 29. 10.2023. Rada SPF zároveň schvaľuje účasť medzinárodného rozhodcu na

medzinárodnom turnaji EU Nations Brno v termíne 27. – 29.10.2023 a poveruje

manažéra rozhodcovských zborov VP SPF nominovať tohto rozhodcu. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov U18 a mladší na

uvedenom podujatí hlavného trénera Petra Nižného (SVK19566) a asistenta Pavla Kertésza (SVK25488).

Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor a medzinárodný turnaj maximálne 16 hráčov výberom zo širšej nominácie. Náklady reprezentačného družstva mužov U18 a mladší a nominovaného rozhodcu na výcvikovom tábore a medzinárodnom turnaji budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 12050401.

Širšia nominácia hráčov U18 a mladší:

1. Nicolas Da Silva - XBS Šamorín

2. Denis Šiarinský – KVP Nováky

3. Marko Šeprák – XBS Šamorín

4. Oliver Benčúrik – PVK Vrútky

5. Alex Sárkány – XBS Šamorín

6. Lukáš Vajda – KVP Nováky

7. Alex Zubčák –Slávia UK BA

8. Marek Valko – PVK Vrútky

9. Matvyi Dnystrian – Slávia UK BA

10. Filip Piskura – ČH Košice

11. Viliam Lampart - Slávia UK BA

12. Matúš Wawrek – ČH Košice

13. Lukáš Cebo – Piraňa Topoľčany

14. Alex Hennel – ČH Košice

15. Tomáš Cifra – Piraňa Topoľčany

16. Adam Porubský – Piraňa Topoľčany

17. Rušit Rušiti - Piraňa Topoľčany

18. Juraj Korenačka – KVP Nováky

19. Adam Beseda - KVP Nováky

20. Dominik Žebík – ČH Košice

21. Samuel Černek – PVK Vrútky

Predpokladaný rozpočet na výcvikový tábor

a medzinárodný turnaj

(Nováky, Brno 25. - 29.10.2023)

počet j. cena spolu

Ubytovanie + strava + prenájom bazéna (1 noc x 18 os) Nováky 18 75€ 1 350€

Ubytovanie + strava Brno (3 noci x 19 os) Brno + rozhodca 57 70€ 3 990€

Cestovné náhr. (tréneri + družstvo) 500€

celkom: 5 840,00€

Termín: bez zbytočného odkladu

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U214P - U18 muži MT BRNO.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU214P (MT U18 Brno).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U45_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK