logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U219/P

utorok, 24.10.2023|Posledná aktualizácia 24.10.2023 15:50

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného

družstva mužov seniorov na herný výcvikový tábor (turnaj WP Tour Series) v

Novákoch v termíne 12. - 15. 10.2023. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov seniorov na

uvedenom podujatí hlavného trénera Romana Poláčika a asistenta Karola Bača. Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor maximálne

15 hráčov výberom zo širšej nominácie. Rada SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcu na uvedenom podujatí a poveruje

manažéra rozhodcovských zborov VP SPF nominovať tohto rozhodcu. Náklady reprezentačného družstva mužov seniorov na výcvikový tábor a nominovaného rozhodcu budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z

kapitoly 1204. Odmena nominovaného rozhodcu bude hradená z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 1605.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U219P - VT Nováky WP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU219P (VT muzi Novaky_WP Series).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U50_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK