logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U24/P

streda, 01.02.2023

Rada SPF schvaľuje organizáciu VT mladších juniorov podľa Plánu práce RDJ

Termín akcie: 26.02.-07.03.2023, miesto: Žilina

tréneri – M. Kaňuk, K. Hamadejová, T. Viola; S. Dobroňová – kondiční a fyzio potvrdení

plavci ml. juniori: O. Tomas, R. Urban, O. Verba, J. Kolesár, J. Stanko, M. Minárik, J. Sciranka, L. Böhman ,R. Ture-ková, N. Rakúsová, N. Košelová, D. Belaňová, M. Marcinová, S. Megelová, D. Lecká, S. Orosz, N. Jankovská, A. Zavacká, N. Martišovičová, M. Mosná, T. Toráčová, S. Hudžíková

Akcia na náklady SPF - plavci z rozpočtu reprezentácie kap.15 z roku 2022 (náklady na akciu cca 700€/osobu pobyt, športoviská); tréneri z rozpočtu reprezentácie (pobyt) a podľa smerníc SPF (ces-tovné a denné náhrady)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U24P - VT Juniorov Žilina.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U24 VT J Žilina.pdf
Z22023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK