logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U24/P

streda, 01.02.2023

Rada SPF schvaľuje organizáciu VT mladších juniorov podľa Plánu práce RDJ

Termín akcie: 26.02.-07.03.2023, miesto: Žilina

tréneri – M. Kaňuk, K. Hamadejová, T. Viola; S. Dobroňová – kondiční a fyzio potvrdení

plavci ml. juniori: O. Tomas, R. Urban, O. Verba, J. Kolesár, J. Stanko, M. Minárik, J. Sciranka, L. Böhman ,R. Ture-ková, N. Rakúsová, N. Košelová, D. Belaňová, M. Marcinová, S. Megelová, D. Lecká, S. Orosz, N. Jankovská, A. Zavacká, N. Martišovičová, M. Mosná, T. Toráčová, S. Hudžíková

Akcia na náklady SPF - plavci z rozpočtu reprezentácie kap.15 z roku 2022 (náklady na akciu cca 700€/osobu pobyt, športoviská); tréneri z rozpočtu reprezentácie (pobyt) a podľa smerníc SPF (ces-tovné a denné náhrady)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U24P - VT Juniorov Žilina.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady SPF U24 VT J Žilina.pdf
Z22023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U51/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U50/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U49/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U48/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U47/P

24.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U46/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U45/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U44/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U43/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U42/P

16.3.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U41/P

22.2.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U40/P

21.2.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK