logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U241/P

piatok, 10.11.2023|Posledná aktualizácia 10.11.2023 11:28

Rada SPF schvaľuje nomináciu, organizáciu a náklady na ME v krátkom

bazéne v Otopeni, Rumunsko v termíne 5-10.12.2023. Návrh športovcov je podľa prílohy a plnenia limitov. Limit-A splnilo a potvrdilo 9 pretekárov a podmienku dvoch B-limitov splnili dvaja pretekári v nominačnom období

Dvaja B-limitári potvrdili výkonnosť splnením CT /confirmation time/ Obaja potvrdili výkonnosť a zaplávali CT časy, počas prípravných a domácich vrcholných podujatí (apríl-jún), počas prípravných a domácich vrcholných podujatí

(apríl-jún) avšak pred 1.7. Obaja pretekári sú navrhnutí do nominácie aj z hľadiska prospešnosti pre zostavenie štafiet a

podľa podmienok plánov práce. Návrh realizačného tímu je na základe finančnej situácie SPF a podľa plánov

práce. Vedúci výpravy – I. Lange. P. Trešl - tréner s najvyšším plnením

domáceho plavca /T. Potocká/ a zároveň aj s najvyšším počtom pretekárov /2/. P. Sirotný - koordinátor štafiet. Vzhľadom na počet pretekárov a rozpočet

SPF, realizačný tím nenavrhujem rozšíriť. Zloženie tímu:

Realizačný tím (4): I. Lange (vedúci výpravy), T. Trešl (tréner), P. Sirotný

(tréner - koordinátor štafiet), a J. Blanár (fyzio). Reprezentanti (11): A-limitári: A. Podmaníková /PITOP/, R. Nagy

/SKDBB/, T. Potocká /SKDBB/, M. Duša /XBSSM/, A. Halas /XBSSM/, L. Slušná /PAPS/, N. Trníková /PBPO/, A. Hrnčárová /TENZA/, S. Košťál /JTBA/, B-limitári: Z. Ripková /ORCAB/ a F. Jablčník /STUTT/

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U241P Otopeni ME.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU241P Otopeni.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL č.U104 - nominácia ME Otopeni.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U104 - nominacia a naklady na ME25m Otopeni.pdf
2023_plnenie_limitov_ME25_Otopeni_k 30.10.2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U87/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U86/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U85/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U84/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U83/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U82/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U81/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U80/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U79/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U78/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U77/P

15.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U76/P

15.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK