logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U244/P

utorok, 21.11.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok

reprezentačného družstva žien na výcvikové tábory v Košiciach v termíne 16. - 19.11. 2023, v Topoľčanoch v termíne 2. - 3. 12.2023 a medzinárodný turnaj v Szentesi (HUN) v termíne 16. - 19. 12.2023.

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva žien na uvedených výcvikových táboroch a medzinárodnom turnaji hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747), asistentov trénera Milana Cipova (SVK24548) a Karolínu Kováčikovú (SVK20956). Zároveň poveruje hlavnú trénerku nominovať na výcvikové tábory a medzinárodný turnaj maximálne 20 hráčok výberom zo širšej nominácie. Náklady reprezentačného družstva žien na VT a MT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla SPF, kapitoly 15060402.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U244P VT MT ženy.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU244P (VT_MT zeny).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U53_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U251/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U250/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U249/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U248/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U247/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U246/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U245/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U243/P

10.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U242/P

10.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U241/P

10.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U240/P

7.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U239/P

7.11.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK