logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U244/P

utorok, 21.11.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok

reprezentačného družstva žien na výcvikové tábory v Košiciach v termíne 16. - 19.11. 2023, v Topoľčanoch v termíne 2. - 3. 12.2023 a medzinárodný turnaj v Szentesi (HUN) v termíne 16. - 19. 12.2023.

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva žien na uvedených výcvikových táboroch a medzinárodnom turnaji hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747), asistentov trénera Milana Cipova (SVK24548) a Karolínu Kováčikovú (SVK20956). Zároveň poveruje hlavnú trénerku nominovať na výcvikové tábory a medzinárodný turnaj maximálne 20 hráčok výberom zo širšej nominácie. Náklady reprezentačného družstva žien na VT a MT budú hradené zo zdrojov sekcie vodného póla SPF, kapitoly 15060402.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U244P VT MT ženy.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU244P (VT_MT zeny).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U53_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U49/P

19.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U48/P

19.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U47/P

19.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U46/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U45/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U44/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U43/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U42/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U41/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U40/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U39/P

18.4.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U38/P

18.4.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK