logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U245/P

utorok, 21.11.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok

reprezentačného družstva žien U19 na výcvikové tábory v Košiciach v termíne

16. - 19.11.2023, v Novákoch a na medzinárodnom turnaji EU Nations Brno v

termíne 30.11 - 3.12.2023

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U19 žien na uvedenom

výcvikovom tábore a medzinárodnom turnaji hlavnú trénerku Cinziu Ragusu

(SVK19747), asistentov trénera Milana Cipova (SVK24548) a Karolínu

Kováčikovú (SVK20956). Rada SPF schvaľuje účasť medzinárodného rozhodcu na medzinárodnom

turnaji EU Nations Brno v termíne 1. – 3.12.2023. Odmena za účasť medzinárodného rozhodcu na medzinárodnom turnaji bude

hradená z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 160501. Náklady na účasť medzinárodného rozhodcu na medzinárodnom turnaji budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 120402.

Rada SPF zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčok na VT a MT vo výške 100% nákladov na ubytovanie,

plnú penziu, prenájom bazéna a prepravu. Náklady reprezentačného družstva U19 ženy na VT a MT budú hradené z

vlastných zdrojov sekcie vodného póla. Náklady realizačného tímu družstva U19 ženy na VT a MT budú hradené z

kapitoly 120402 sekcie vodného póla SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U245P VT MT U19 ženy.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU245P (VT_MT U19 zeny).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U54_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U90/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U89/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U88/P

28.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U87/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U86/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U85/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U84/P

23.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK