logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U246/P

utorok, 21.11.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva mužov U13 na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 9. – 12.11. 2023.

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U13 muži na uvedenom VT hlavného trénera Milana Cipova (SVK24548), asistent trénera, Pavol Kertész (SVK25488).

Rada SPF zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčov na VT vo výške

100% nákladov na ubytovanie, plnú penziu a prenájom bazéna v sume 150,- €/osoba. Náklady reprezentačného družstva U13 muži na VT budú hradené z vlastných zdrojov sekcie vodného póla.

Náklady realizačného tímu družstva U13 muži na VT budú hradené z kapitoly 120401 sekcie vodného póla SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U246P VT U13 Nováky.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU246P (VT U13 Novaky).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U55_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U90/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U89/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U88/P

28.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U87/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U86/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U85/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U84/P

23.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK