logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U250/P

utorok, 21.11.2023|Posledná aktualizácia 21.11.2023 07:55

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov

reprezentačného družstva mužov seniorov na herný výcvikový tábor (turnaj

WP Tour Series) v Novákoch v termíne 16. - 19. 11.2023. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov seniorov na

uvedenom podujatí hlavného trénera Romana Poláčika a asistenta Karola Bača.

Zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikový tábor maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie.

Rada SPF zároveň schvaľuje účasť rozhodcu na uvedenom podujatí a poveruje manažéra rozhodcovských zborov VP SPF nominovať tohto rozhodcu.

Náklady reprezentačného družstva mužov seniorov na výcvikový tábor a nominovaného rozhodcu budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 120401.

Odmena nominovaného rozhodcu bude hradená z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 1605.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U250P VT muži Nováky.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU250P (VT muzi Novaky, WP series).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U59_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U251/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U249/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U248/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U247/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U246/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U245/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U244/P

21.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U243/P

10.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U242/P

10.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U241/P

10.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U240/P

7.11.2023

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U239/P

7.11.2023

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK