logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U251/P

utorok, 21.11.2023|Posledná aktualizácia 21.11.2023 08:05

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien U19 na výcvikový tábor v Topoľčanoch v termíne 28. – 29.10.2023.

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U19 žien na uvedenom výcvikovom tábore hlavnú trénerku Cinziu Ragusu (SVK19747) a asistenta trénera Milana Cipova (SVK24548).

Rada SPF zároveň schvaľuje spoluúčasť zúčastnených hráčok na VT vo výške 100% nákladov na ubytovanie,

plnú penziu a prenájom bazéna. Náklady reprezentačného družstva U19 ženy na VT budú hradené z vlastných

zdrojov sekcie vodného póla. Náklady realizačného tímu družstva U19 ženy na VT budú hradené z kapitoly

120402 sekcie vodného póla SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U251P VT U19 ženy Topolčany.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU251P (VT U19 zeny TO).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U60_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U90/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U89/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U88/P

28.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U87/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U86/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U85/P

23.5.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U84/P

23.5.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK