logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U252/P

piatok, 08.12.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu, organizáciu a náklady na preteky ATUS Graz

Short Course Qualifying Event – 10.-12.11.2023pre Nikoletu Trníkovú a Karla Procházku /trénera/

na základe žiadosti z jej budgetu reprezentanta. Predpokladané náklady: 1.050Eur (cestovné, pobytové, štartovné)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U252P Budget Trníková.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU252P Trníková Graz.pdf
Uznesenie a hlasovanie VSPL č.U107 Trníková Graz.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU U107 - N.Trnikova ziadost - MP Graz.pdf
PRILOHA 2023.11.01 Žiadosť Elitte budget Trníková GRAZ - FINA Preteky.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK