logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U253/P

piatok, 08.12.2023

Rada SPF schvaľuje nomináciu a účasť diaľkoplavcov na MS Doha 2.- 18.2024 na základe splnených limitov stanovených v aktuálnom platnom

Pláne práce reprezentačného družstva SR v DP a na základe splnených kritérii

zo štafetového programu, ktorý je súčasťou aktualizovaného platného už

uvedeného Plánu práce RZ v DP, v termíne: 3.2.-9.2.2024

Nominovaní diaľkoplavci:

Tomáš Peciar (splnený limit) - 5km, 4x1500m

Richard Urban (splnený limit) - 5km, 4x1500m

Karolína Valko (štafetový projekt) - 4x1500m

Slámová Lucia (štafetový projekt) - 4x1500m

Vedúci akcie: reprezentačný tréner diaľkoplavcov Tomáš Vachan

Doprava : letecky

Náklady na akciu: letenky - 3750 eur

Ubytovanie - 4300 eur

Poistenie - 250eur

Odmena trénera podľa smernice - 420eur

Celkovo náklady teda : 7220€ ....... 1444€ / OS

Spoluúčasť športovcov bez splneného limitu pre individuálny štart na MS - 200eur na osobu – na náklady rodiča , alebo materského klubu.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U253P aktualizácia PP Doha DP.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U253 - nominácia a účasť diaľkoplavcov na MS Doha 2024.pdf
Uznesenie 2023 VSDP U22 - nominácia a účasť diaľkoplavcov na MS Doha 2024.pdf
plan-prace-dp-2023-aktualizacia-doha-1.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK