logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U261/P

pondelok, 18.12.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov

reprezentačného družstva mužov vo vodnom póle na výcvikové tábory v

Košiciach v termínoch 18. - 20. 12.2023, 27. - 30. 12.2023 a 2. - 3. 1.2024. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov na uvedených podujatiach hlavného trénera Romana Poláčika (SVK25169), asistenta Karola Bača (SVK20323), vedúceho družstva Štefana Šmihuľu, doktora Ivana Buzgu

a fyzioterapeuta Štefana Vološina. Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikové tábory

maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Náklady reprezentačného družstva mužov na výcvikové tábory budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 15060401.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U261P VT muži 3x VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU261P (VT muzi 3x KE).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U66_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK