logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U261/P

pondelok, 18.12.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov

reprezentačného družstva mužov vo vodnom póle na výcvikové tábory v

Košiciach v termínoch 18. - 20. 12.2023, 27. - 30. 12.2023 a 2. - 3. 1.2024. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva mužov na uvedených podujatiach hlavného trénera Romana Poláčika (SVK25169), asistenta Karola Bača (SVK20323), vedúceho družstva Štefana Šmihuľu, doktora Ivana Buzgu

a fyzioterapeuta Štefana Vološina. Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na výcvikové tábory

maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Náklady reprezentačného družstva mužov na výcvikové tábory budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 z kapitoly 15060401.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U261P VT muži 3x VP.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PR__Rada_SPF2023RU261P (VT muzi 3x KE).pdf
ZAPIS o HLASOVANI_UZNESENIE_ PER ROLLAM_VSVP_U66_2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK