logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U37/P

utorok, 21.02.2023

Rada SPF schvaľuje finančnú odmenu pre najúspešnejších diaľkoplavcov za rok 2022 v kategórii senior, junior a objav

roka 2022 a ich osobných trénerov. Senior – Tomáš Peciar r. 2002 DELNI SVK12764 – 500eur/ tréner Pavol Peciar

250eur

Junior – Filip Lányi r. 2003 KUPI SVK15856 – 500eur / tréner Radoslav

Suchánek 250eur

Objav roka 2022 – Krisztián Gálik r.2005 KOMKO SVK15131 – 500eur /

trénerka Marta Kocsis 250eur

Odmeny búdu vyplatené z vlastných zdrojov diaľkového plávania

Uznesenie a hlasovanie č. SPF 2023 R U37P - Odmena najlepší diaľkoplavec.pdf
Návrh na rozhodnutie Rady U37 - finančná odmena pre najúspešnejší diaľkoplavec 2022 a osobný tréner.pdf
Uznesenie 2023 VSDP U7 finančné odmeny pre najuspešnejších diaľkoplavcov 2022 a ich trénerov.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK