logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U39/P

utorok, 21.02.2023

Rada SPF schvaľuje za nových členov VSVP jedného zástupcu z každého aktívneho klubu VP na Slovensku, ktoré majú v poslednej riadne ukončenej sezóne (2021/2022) v súťažiach organizovaných SPF aspoň jedno mládežnícke družstvo.

Ďalšími členmi sú v zmysle čl. 52 ods. 5 Stanov SPF obligatórne osoby, z radov osôb, ktoré sú za dané odvetvie plaveckého športu členmi výkonného orgánu SPF, t.j. viceprezident SPF pre vodné pólo, manažér športovej reprezentácie a hlavný reprezentačný tréner. Predsedom Výboru sekcie vodného póla je v zmysle čl. 52 ods. 7 člen Rady SPF za odvetvie plaveckého športu vodné pólo.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF 2023 R U39P - Zloženie sekcie VSVP.pdf
Návrh na rozhodnutie U39 PER ROLLAM Rada SPF2023 sekcia VSVP.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U106/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U105/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U104/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U103/P

16.7.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK