logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U40/P

utorok, 21.02.2023

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu RD hráčov na medzinárodný turnaj „Nováky CUP 2023“

kategórie mužov U15 v termíne 16.2. - 19.2.2023 v Novákoch. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15 mužov na tomto turnaji hlavného trénera p. Miroslava Gogolu (SVK19140) a asistenta p. Pavla Kertésza (SVK25488),

zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na MT maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Rada SPF ďalej poveruje manažéra rozhodcovských zborov VP SPF p. Boháta nominovať na turnaj rozhodcov.

Rada SPF súhlasí so zabezpečením reprezentačného výstroja Diapolo pre realizačný tím (krátke nohavice, tričko) ako aj pre športovcov v minimálnom rozsahu (čiapka, tričko, plavky), ktoré je majetkom SPF.

Náklady reprezentačného družstva U15 a náklady na nominovaných rozhodcov (stravu a príp. ubytovanie rozhodcov zabezpečuje a hradí usporiadateľ) spojené s účasťou na MT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 kapitola

120504.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF 2023 R U40P - MT Nováky U15.pdf
Návrh na rozhodnutie PER ROLLAM U40 Rada SPF2023RU00P (MT U15 Muzi - Novaky).pdf
NOVÁKY CUP U15 2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK