logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U41/P

streda, 22.02.2023|Posledná aktualizácia 22.2.2023 06:51

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov na medzinárodný turnaj „NCVP CUP 2023“ kategórie mužov U17 v termíne 23.2. - 26.2.2023 v Novákoch. Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U17 mužov na tomto turnaji hlavného trénera p. Pavla Kertésza (SVK25488) a asistenta Miroslava Gogolu (SVK19140), zároveň poveruje hlavného trénera nominovať na MT maximálne 15 hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

Rada SPF ďalej poveruje manažéra rozhodcovských zborov VP SPF p. Boháta nominovať na turnaj rozhodcov.

Rada SPF súhlasí so zabezpečením reprezentačného výstroja Diapolo pre realizačný tím (krátke nohavice, tričko) ako aj pre športovcov v minimálnom rozsahu (čiapka, tričko, plavky), ktoré je majetkom SPF.

Náklady reprezentačného družstva U17 a náklady na nominovaných rozhodcov (stravu a príp. ubytovanie rozhodcov zabezpečuje a hradí usporiadateľ) spojené s účasťou na MT budú hradené z rozpočtu sekcie VP SPF na rok 2023 kapitola

120504.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF 2023 R U41P - MT Nováky U17.pdf
Návrh na rozhodnutieU41 PER ROLLAM Rada SPF2023RU00P (MT U17 Muzi - Novaky).pdf
NCVP cup - U17 2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U21/P

21.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U20/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U19/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U18/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U17/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U16/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U15/P

20.2.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U14/P

29.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U13/P

31.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U12/P

19.1.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U11/P

19.1.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK