logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U47/P

piatok, 24.03.2023

Rada SPF schvaľuje fakturáciu nákladov reprezentanta Adama Rosipala z budgetu reprezentanta podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13, kapitoly 150206 v celkovej výške približne 900€ za tieto akcie:

Akcia: sústredenie Slovensko, 18.-26.3.2023; celkové náklady približne 900€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec; platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov: objednávka leteniek, kopia vystavených leteniek, doklad o platbe leteniek, výpis z účtu o platba leteniek; palubné vstupenky)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U47P -Budget Rosipal (1).pdf
U23Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU UXY - budget - Rosipal.pdf
U23Uznesenie a hlasovanie.pdf
Navrh na rozhodnutie rady SPF U47.pdf
Žiadosť budget Rosipal VT Slovensko 03.23.pdf
Rosipal HŠP SPF 2023.xlsx
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK