logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U48/P

piatok, 24.03.2023

Rada SPF schvaľuje fakturáciu nákladov reprezentantky Nikolety Trníkovej z budgetu reprezentácia – Elite Team, podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13, kapitoly 150206 v celkovej výške 3671,81€ za tieto akcie:

Akcia: preteky ORCA Children cup 2023, 11.2.2023; celkové náklady 97,02€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner 97,02€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Akcia: preteky Trenčín, 25.2.2023; celkové náklady 73,50€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner 35,00€, štartovné 38,50€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Akcia: VT Olomouc 2023, 6.-7.2.2023; celkové náklady 161,29€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (náhrady športovec + tréner: cestovné 88,14€, ubytovanie 45,19€; strava 27,96€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 13.-27.2.2023; celkové náklady 1270,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 170,00€, prenájom bazéna Žilina 600€; prenájom bazéna Považská Bystrica 500€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 1.-16.3.2023; celkové náklady 1270,00€ do-ložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 170,00€, prenájom bazéna Žilina 600€; prenájom bazéna Považská Bystrica 500€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Akcia: VT Žilina a VT Považská Bystrica, 27.3.-4.4.2023; celkové náklady 800,00€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady športovec + tréner: 150,00€, prenájom bazéna Žilina 400€; prenájom bazéna Považská Bystrica 250€; platba formou refakturácie klubu PBPO)

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U48P -Budget Trníková.pdf
Navrh na rozhodnutie rady SPF U48.pdf
U24Uznesenie a hlasovanie.pdf
Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU UXY - budget - 6x akcia - Trníková.pdf
2023_HŠP TNIKOLETA TRNÍKOVÁ_V11_27.2._zmena.xlsx
1. Žiadosť budget Trníková Pretek ORCA BA 02.23.pdf
2. Žiadosť budget Trníková Preteky Trenčín 02.23.pdf
3. Žiadosť budget Trníková VT Olomouc 02.23.pdf
4. Žiadosť ELITE budget Trníková VT ZA50_PB25 02.23.pdf
5. Žiadosť budget Trníková VT 2_ ZA50_PB25 03.23.pdf
6.Žiadosť Elitte budget Trníková VT 3_ ZA50_PB25 03_04.23 (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U102/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U101/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U100/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U99/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U98/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U97/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U96/P

27.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U95/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U94/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U93/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U92/P

13.6.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U91/P

13.6.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK