logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U49/P

piatok, 24.03.2023

Rada SPF schvaľuje organizáciu VT seniorov v podľa Plánu práce RDS.

Termín akcie: 20.03.-30.03.2023, miesto: Poprad

Nominácia: tréneri - T. Trešl, B. Szeidl (skrátený termín), S. Brejcha; R. Havrlant (skrátený termín); plavci – T. Potocká, N. Vadovičová, F. Jablčník, S. Košťál, T. Klobučník, B. Dikácz

T. Potocká financovanie z osobného Elite reprezentačného budgetu. Ostatní plavci a tréneri z rozpočtu reprezentácie 150203 z roku 2022. Tréneri majú financovaný pobyt a podľa smerníc SPF denné a cestovné náhrady. Približné náklady na akciu cca 1100€/osobu (pobyt, športoviská).

Financovanie akcie z kapitoly 150203 reprezentácia:

-T. Potocká, z osobného Elite reprezentačného budgetu (pridelený na rok 2023)

- Ostatní plavci a tréneri z rozpočtu reprezentácie, z kapitoly 150203 z roku 2022

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U49P -VT Poprad.pdf
Navrh na rozhodnutie rady SPF U49.pdf
U25Uznesenie a hlasovanie.pdf
U25Návrh na rozhodnuti2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK