logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U54/P

pondelok, 03.04.2023|Posledná aktualizácia 1.8.2023 06:06

Rada SPF schvaľuje fakturáciu nákladov reprezentantov Teresy Ivan, Zory Ripkovej, Mateja Dušu a Sabíny Kupčovej z reprezentačného budgetu kapitoly 150206 podľa uznesení č. SPF/2023/VSPL/U13:

Preteky TYR Pro series, Westmont, USA, 12.-15.4.2023

Teresa Ivan: celkové náklady na športovca približne 1.550€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady cca 500€, pobytové náhrady cca 600€, stravné cca 300€, registračné poplatky cca 150€); platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov

Zora Ripková: celkové náklady na športovca približne 1.350€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady cca 300€, pobytové náhrady cca 600€, stravné cca 300€, registračné poplatky cca 150€); platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov

Matej Duša: celkové náklady na športovca približne 2.250€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (cestovné náhrady cca 1000€, pobytové náhrady cca 800€, stravné cca 300€, registračné poplatky cca 150€); platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov

Sabína Kupčová: celkové náklady na športovca približne 750€ doložené žiadosťou a HŠP, čerpané z kap. 150206 (pobytové náhrady cca 600€, registračné poplatky cca 150€); platba športovca z vlastných zdrojov formou preplatenia zaslaných dokladov

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U54P - budgety TOP tím (1).pdf
Navrh na rozhodnutie rady SPF U54 budgety top tím.pdf
U32Uznesenie a hlasovanie.pdf
32Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU UXY - budget - preteky Westmont - Ivan, Ripková, Duša, Kupčová.pdf
2023.03.15 Duša TYR Pro series 04.23 Žiadosť budget.pdf
2023.03.15 Ripková TYR Pro series 04.23 Žiadosť budget.pdf
2023.03.18 Kupčová TYR Pro series 04.23 Žiadosť budget.pdf
2023.03.15 Ivan TYR Pro series 04.23 Žiadosť budget (1).pdf
HŠP reprezentanta SPF 2023.xlsx
HŠP reprezentanta SPF_Ripková 03.16.xlsx
Ivan Teresa HŠP 2023.03.xlsx
Kupčová HŠP SPF 2023 16.3..xlsx
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK