logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U55/P

pondelok, 03.04.2023

Rada SPF schvaľuje metodický materiál „Štafetový program I. etapa“ a na pozíciu koordinátora projektu „Štafetový program I. etapa“ pána Pavla Sirotného, a to na dobu do konca olympijského cyklu 2020 – 2024 (t.j. do augusta 2024) bez špeciálnych pracovne právnych záväzkov s SPF. Finančné náhrady koordinátora vychádzajúce z realizácie projektu budú viazané na smernice SPF o financovaní trénerov na reprezentačných akciách.

Činnosť koordinátora je definovaná v dokumente „Štafetový program – I. etapa“ a bude tiež upresnená v Pláne práce seniorskej reprezentácie. Koordinátor môže kedykoľvek z pozície odstúpiť na vlastnú žiadosť alebo môže byť kedykoľvek s odôvodnením odvolaný schválením VSPL a Rady SPF. Kontrola činnosti koordinátora bude podliehať manažérovi reprezentácie.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U55P - štafetový program.pdf
Navrh na rozhodnutie Rady SPF U55 štafetový program.pdf
U33Uznesenie a hlasovanie.pdf
33Návrh na rozhodnutie PER_ROLLAM_SPF2023VSPLU UXY - Štafetový program - Etapa I.pdf
Štafetový program SPF - I. etapa - 20.03.23.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK