logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U59/P

pondelok, 17.04.2023

Rada SPF berie na vedomie písomné vzdanie sa p. Kertésovej ako viceprezidenta pre plávanie a poveruje zastupovaním viceprezidenta do nasledujúcich volieb pani Martinu Moravcovú Valko.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U59P - Poverenie zast. ved. VSPL.pdf
Navrh na rozhodnutie Rady SPF U59 Poverenie zastupovaním viceprezidenta pre plávanie.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U24/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U23/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U22/P

21.2.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK