logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U68/P

utorok, 18.04.2023|Posledná aktualizácia 25.4.2023 14:53

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok reprezentačného družstva žien U15 a U17 na výcvikové tábory v termínoch: 30.4. -2.5.2023 - Piešťany/Topoľčany (v prípade nedostupnosti bazéna EVA v Piešťanoch) 5.5. - 8.5.2023 - Topoľčany

Rada SPF poveruje vedením reprezentačného družstva U15-ženy na uvedených výcvikových táboroch hlavného trénera Mareka Gálisa (SVK19788), asistent trénera Zuzana Hyroššová (SVK19784) a hlavného trénera U17-ženy Nunzia Cinzia Ragusa (SVK19747), asistent trénera Ján Baranovič (SVK19320). Zároveň poveruje hlavných trénerov nominovať na každý z VT maximálne 18 hráčok z kategórie U15 a 18 hráčok z kategórie U17 výberom zo širšej nominácie hráčok. Navrhovaná finančná spoluúčasť na VT U15-ženy: 1. 20 € /osoba / deň prípravy/ ubytovaný a stravovaný reprezentant (2x 20€ = 40€/osoba) 2. 10 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a stravovaný reprezentant (2x 10€ = 20€/osoba) 3. 5 € / osoba / deň prípravy/ neubytovaný a nestravovaný reprezentant (2x 5€ = 10€/osoba) Náklady spojené s realizáciou VT budú hradené z rozpočtu sekcie VP na rok 2023.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U68P - VT U15 a VT U17 ženy.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2023RU_68P ( VT U15, VT U17 - ženy).pdf
Uznesenie a zápis hlasovanie_PER ROLLAM_ VSVP_U4_2023 (VT U15-ženy, VT U17-ženy).pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM_VSVP_U4_2023_(VT-U15 a U17-ženy TO).pdf
Nominačný list_VT U17-zeny 30.4.-2.5.2023.pdf
Nominačný list_VT U15-zeny 30.4.-2.5.2023.pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK