logologo_small

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2023/R/U69/P

utorok, 09.05.2023|Posledná aktualizácia 9.5.2023 08:10

Rada SPF poveruje prezidenta na zaplatenie exekučne vymáhanej pohľadávky oprávneného: Športový klub polície Modrí Draci Košice, Protifašistických bojovníkov 821/4, 040 01 Košice, IČO: 4210310. v celkovej výške 78.195,86 Eur z vlastných zdrojov sekretariátu SPF číslo bankového účtu SK98 0200 0000 0030 7423 6255 v čo najkratšom termíne pre zamedzenie väčším škodám pre SPF.

Uznesenie a hlasovanie č. SPF_2023_R_U69P -Exekúcia MD.pdf
Návrh na rozhodnutie_ PER ROLLAM__Rada_SPF2023RU_69P Exekúcia Modrí draci.pdf
94300-94300-Oznamenievysky(zostatku)pohladavky (1).pdf
Mohlo by vás zaujímať

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U36/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U35/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U34/P

Včera

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U33/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U32/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U31/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U30/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U29/P

26.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U28/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U27/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U26/P

14.3.2024

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2024/R/U25/P

14.3.2024

SWIMMSVK.SK
Sportnet online
WEBDESIGN © BART.SK